Technician Instrument for Operator Company

Ansvarsområder

 • Lokasjon: Offshore
 • Følge opp og sjekke SAS og B&G-systemer som en daglig rutine, i henhold til ukeplan, vedlikeholdsplaner etablert i SAP, og følge opp og rapportere historikk og avvik. Innføre egnede tiltak for å opprettholde riktig operasjonstilstand.
 • Innføre tiltak øyeblikkelig i tilfelle alarm, ved å følge driftsmanual og/eller mottatte instruksjoner, identifisere og rapportere mulige avvik og samarbeide om å definere korrigeringstiltak.
 • Identifisere og registrere spesifikke driftsparametre ved bruk av egnede midler og fokusere på potensielle avvik.
 • Overvåke og føre tilsyn med planlagte og ikke planlagte nedstenginger og oppstartinger.
 • Delta i koordinering av anleggsoperatørens daglige aktiviteter
 • Koordinere med vedlikeholdsleder og fagansvarlig under vedlikeholdsarbeid.
 • Bidra til opplæring av teknikere for å fremme kunnskap og forståelse for drift av SAS og B&G-systemer i SKR og i felt.
 • Bidra til opplæring på arbeidsplassen av lærlinger for å fremme kunnskap og forståelse for drift av SAS og B&G-systemet i SKR og i felt.
 • Delta ved behov og etter avtale med linjeleder i eksterne aktiviteter for å sikre at brukerbidrag blir tatt med i prosjektutvikling.
 • Delta i SJA ved behov for å sikre at jobben blir utført i henhold til styrende dokumenter og prosedyrer.
 • Delta ved behov i eksterne aktiviteter for å støtte daglige operasjoner eller mindre prosjekter/oppgraderinger..
 • Sikre at interne and eksterne driftsparametre ligger innenfor prosessrammen og bevislegge mulige avvik
 • Fremme en positiv sikkerhetskultur og koordinere støtteaktiviteter, f.eks sikkerhetsøvelser, granskninger, osv.
 • Utarbeide og ferdigstille relevante rapporter om aktiviteter og sikre at all relevant dokumentasjon er fullstendig, nøyaktig og rettidig, og gir en detaljert skiftoverlevering på arbeidsstedet
 • Følge opp og utføre arbeid i henhold til programmet for førstelinje vedlikehold i SAP
 • Delta og fungere som del av teamet som instrumenttekniker, og utføre dette i henhold til styrende dokumenter og prosedyrer på en effektiv og sikker måte
 • Delta og fungere som medlem i beredskapsorganisasjonen i beredskapssituasjoner og øvelser
 • Holde anlegget operasjonelt og i gang som beskrevet i produksjonsplanen, Ptils forskrifter og selskapets styrende systemer.
 • Støtte operasjonsteamet i utførelse av deres oppgaver. Bidra til at Instrumentteamet kan utføre sine oppgaver
 • Assistere produksjons-, vedlikeholds- og HMS-disipliner ved behov
 • Samarbeide med onshore støttegruppe ved behov
 • Samarbeide med leverandører av SAS kontrollsystemer
 • Spesialist leverandører etter behov

Tekniske og personlige ferdigheter 

 • Fagbrev instrument / automasjon
 • 4 – års erfaring
 • Beherske Norsk, engelsk språk