Subsea Control Engineer for Operator Company

Responsibilities

 • Være kontaktperson for subsea kontroll system m. interface mot SAS system i prosjektet.
 • Oppfølging av system leverandør innenfor feltet Subsea Control System i gjennomføringen av prosjektene.
 • Sikre effektiv kommunikasjon mellom operatør og kontraktør subsea og topside slik at ferdigstillelse av subsea kontrollsystemet bidrar til problemfri oppstart av prosjektene. 
 • Bidra med teknisk ekspertise i prosjektet relatert til design, konstruksjon samt commissioning av subsea kontroll systemet.
 • Bidra slik at gjeldende lover, regler, spesifikasjoner og standard overholdes.
 • Delta i prosjekt gjennomgang og gi innspill med hensyn til operasjonelle behov og anvendelighet av utstyr.
 • Rapporter status i Neptune tekniske møter.
 • Delta i kvalitetskontroll samt FAT av leverandør pakker. Noe reiseaktivitet må beregnes.
 • Delta i og gi input til risiko-vurderinger, HAZID og HAZOP. Identifiser og følg opp relevante risk samt kompenserende tiltak mot operatør.
 • Delta i prosjektorganisasjon og gjøre seg kjent med prosjektets dokumenter og spesifikke mål.
 • Bidra til at prosjektet gjennomføres i henhold til operatør sine HMS mål og krav. 
 • Gjøre seg kjent med prosjektets krav med hensyn til commissioning dokumenter samt bruke PIMS ferdigstillelses system
 • Delta i utarbeidelse av commissioning prosedyrer, operasjonelle prosedyrer samt vedlikeholds program.
 • Tett samarbeid med operatør og kontraktors prosjekt ingeniører.

Technical and personal skills

 • Min 10. års erfaring med subsea kontroll system
 • Relevant erfaring fra både operatør selskap og kontraktor
 • Erfaring fra subsea prosjekt med konstruksjon, installasjon og commissioning
 • God kjennskap til SAS og subsea kontrollsystem
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å jobbe i multi disiplin prosjekt gruppe
 • Kjennskap til relevante tekniske standarder
 • Gode fremstillingsevner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.