Planlegger/Planner

Ansvarsområder

 • Personen vil inngå i selskapets prosjektledelse.
 • Lede planarbeidet og videreutvikling av planer ihht. prosjekt strategi, målsetning, metode og retningslinjer.
 • Prosjektet er i sluttfasen med fokus på mekanisk ferdigstilling og overlevering til kunde.
 • Arbeidet utføres i tett samarbeid med prosjektledelse, engineering, innkjøp og fabrikasjon.
 • Videreutvikle og følge opp plan ihht. kontrakt og gjennomføringsmetode.
 • Etablering av aktiviteter, oppfølging av fremdriftsplan
 • Rapportering internt og eksternt
 • Input til bemanningsplanlegging
 • Lede baseline revisjoner

Tekniske og personlige egenskaper 

 • Bachelor/Master innen relevant disiplin
 • Norsk/Engelsk språk, muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra prosjektplanlegging
 • God datakunnskap
 • Primavera P6, Microsoft office, Excel