Marine Logistikk Koordinator for Operatør Selskap

Ansvarsområder

 • Ansvarlig for å koordinere og administrere forsyningsflåten etter prioritert plan og behov.
 • Ansvarlig for å ivareta maritime beredskapskrav på selskapets opererte felt.
 • Ansvarlig for å håndtere aktivitetene i henhold til gjeldende prosedyrer og retningslinjer, samt sikre at fartøyene innehar nødvendig oppdatert informasjon og dokumentasjon, og dermed riktig forutsetninger for forskriftsmessig gjennomførelser.
 • Ansvarlig for å kommunisere med kundegrupper og leverandører for å koordinere lastemengder på riktig plass til riktig tid.
 • Ansvarlig for å koordinere med kaiplass, tank last og rengjøring.
 • Ansvarlig for å forsørge daglig kommunikasjon mellom kunde-/bruker grupper og fartøy vedrørende last og operasjoner.
 • Ansvarlig for å til enhver tid framstå som en representativ ambassadør for selskapet i tråd med selskapets verdier, holdninger og målsetninger ovenfor interne og eksterne parter.
 • Marine koordinering ved 12/7 operasjoner i henhold til skiftplan.
 • Bidra sammen med gruppen i OLC for å best mulig forsørge optimal og effektiv lastelevering på sikrest mulig måte, til lavest mulig økonomisk påkjenning.
 • Være et imøtekommende bindeledd og kontaktpunkt mellom fartøysmannskap, OLC og andre interessenter.
 • Delta i teamets vaktordning. (Telefonvakt utenom kontortid)
 • Arbeide i tett sammenheng med fartøy, brukergrupper og OLC ellers for å forsørge fokus på sikker og miljømessig fornuftig operasjon.
 • Bistå med dekning og avlastning i 12/7driften av OLC etter behov og anledning.

Tekniske og personlige kvalifikasjoner

 • 3+ år relevant erfaring innen logistikk, forsyning, transport og operasjonell støtte.
 • Maritim bakgrunn som 1. styrmann eller tilsvarende.
 • Universitetsgrad (Bachelor eller høyere) eller relevant erfaring.
 • Lokale kandidater

Personlige egenskaper

 • Forstår prosessene som kreves for å møte HSE mål og er fortrolig med norske lovverk.
 • Selv-drevet. Sterk personlig styring og driv mot teamarbeid. Evne til å fungere effektivt i en sterk gruppe av likemenn,
  og å drive mot optimale forretningsløsninger.
 • Godt utviklet kommunikasjonsevne.
 • Grei forståelse for hele verdikjeden inkludert HMS, logistikk, innkjøp og drift.
 • God disposisjon for å håndtere endringer.
 • Opptre løsningsorientert og se/finne muligheter i tilsynelatende problematiske situasjoner.
 • Tilegne utvidet forståelse for potensielle forbedringsområder rundt OLCs operasjoner i sin helhet.
 • Tåle bratte læringskurver og effektivt tilegne seg erfaring og kunnskap til å kunne tiltre i en operativ koordinerende rolle.
 • Bistå til bedre systematisering av arbeidspraksis (bestepraksis) i OLC.
 • Øke innsikt og forståelse av datagrunnlaget (KPI, statistikker) bak OLCs drift.
 • Effektivt tilegne en forsvarlig innsikt i selskapets/avdelingens prosedyrer og retningslinjer.
 • Opplæring innen nye verktøy og nye arbeidsområder

Leadership:

 • Leading Self: Safety, Accountability, Decision Making, Results Orientation
 • Leading Others: Collaborations, Effective Communication, Empowerment,
 • Leading The Business: Analysis, Execution, Strategic Thinking